Kwaliteit & Innovatie

Pauwels Sauzen staat bekend voor haar grote variëteit aan kwalitatieve sauzen & vetten, de professionele ondersteuning op de baan en uitstekende pompsystemen die aan de eisen van de professionele markt voldoen. De rode draad in dit alles? Kwaliteit, een belangrijke waarde die diep geworteld is onze bedrijfscultuur. Bij Pauwels Sauzen stellen we dan ook elke dag opnieuw alles in het werk om de perfectie te bereiken. Zowel voor wat betreft de smaak van onze sauzen, alsook voor de wijze waarop deze geproduceerd én gedistribueerd worden.

Productie

AUTOCONTROLE (AC)

Een belangrijk principe daarbij is dat van Autocontrole (AC), het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van het proces voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving ervan.

Pauwels Sauzen behaalde een AC goedkeuring door een erkende auditor van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Pauwels transport productie

Hoogste kwaliteitsnormen

Wie Pauwels kent, weet dat het bedrijf ook actief is op verschillende gebieden. Zo zijn we een belangrijke speler voor wat betreft de productie van Private Label sauzen en hebben we een co-packing overeenkomst met tal van andere A-merken.

Ten gevolge van die sauzenproductie voor derden wordt onze werkwijze inzake productontwikkeling en productie regelmatig aan een externe audit onderworpen. Deze audits kunnen zowel gepland als onverwacht plaatsvinden, waardoor we gedwongen zijn om ervoor te zorgen dat al onze producten steeds aan de hoogste kwaliteitsnormen beantwoorden.

Bovendien zorgt deze activiteit ervoor dat Pauwels Sauzen de lat voor zichzelf hoog legt, mede door de extra markt- en productkennis die hiermee opgebouwd wordt.

Gecertificeerd sauzenproducent

Als klant van ons eigen sauzenmerk, profiteer je van deze regelmatige kwaliteitscontroles. Hierdoor ben je verzekerd dat elk product dat Pauwels Sauzen voortbrengt voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Onze certificeringen door BRC en IFS dienen als ultieme bewijs hiervan.

IFS3 logo

INTERNATIONAL FOOD STANDARD

Om klanttevredenheid te verhogen en de betrouwbaarheid en voedselveiligheid van producten te vergroten, is de International Food Standard ontwikkeld. Die standaard bevat (voedselveiligheids-)eisen waaraan we dienen te voldoen. HACCP maakt tevens een onderdeel uit van IFS. Pauwels heeft het Certificaat Higher Level, het hoogste niveau van de standaard.

BRCS3 logo

WERELDSTANDAARD VOOR VOEDSELVEILIGHEID

BRC Global Standard heeft als doel specifieke criteria te stellen ten aanzien van de veiligheid, kwaliteit en procedures die gevolgd worden door producenten en fabrikanten die voedingsproducten leveren aan Britse Retail organisaties. Pauwels heeft het AA+ certificaat, waarin AA voor het hoogste niveau staat en + voor onaangekondigd.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

VOKA Charter duurzaam ondernemen

Met groot genoegen kunnen we aankondigen dat we het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen hebben behaald. Deze mijlpaal markeert een belangrijke erkenning van onze inspanningen om duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsactiviteiten.